expectant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expectant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expectant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expectant.

Từ điển Anh Việt

 • expectant

  /iks'pektənt/

  * tính từ

  có tính chất mong đợi, có tính chất chờ đợi, có tính chất trông mong

  (y học) theo dõi

  expectant method: phương pháp theo dõi

  expectant heir

  (pháp lý) người có triển vọng được hưởng gia tài

  expectant mother

  người đàn bà có mang

  * danh từ

  người mong đợi, người chờ đợi, người trông mong

  người có triển vọng (được bổ nhiệm...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet