great divide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great divide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great divide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great divide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great divide

    that part of the continental divide formed by the Rocky Mountains in the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).