golden state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden state

    Similar:

    california: a state in the western United States on the Pacific; the 3rd largest state; known for earthquakes

    Synonyms: CA, Calif.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).