golden plover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden plover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden plover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden plover.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden plover

    plovers of Europe and America having the backs marked with golden-yellow spots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).