golden horde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden horde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden horde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden horde.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden horde

    a Mongolian army that swept over eastern Europe in the 13th century

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).