golden aster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden aster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden aster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden aster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden aster

    any of several shrubby herbs or subshrubs of the genus Chrysopsis having bright golden-yellow flower heads that resemble asters; throughout much of United States and into Canada

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).