golden-green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden-green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden-green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden-green.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden-green

    of green tinged with gold

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).