golden mean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden mean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden mean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden mean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden mean

    the middle between extremes

    Similar:

    golden section: the proportional relation between two divisions of line or two dimension of a plane figure such that short : long :: long : (short + long)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).