golden calf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden calf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden calf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden calf.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden calf

    (Old Testament) an idol made by Aaron for the Israelites to worship; destroyed by Moses; it is now used to refer to anything worshipped undeservedly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).