golden oriole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden oriole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden oriole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden oriole.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden oriole

    bright yellow songbird with black wings

    Synonyms: Oriolus oriolus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).