golden mole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden mole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden mole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden mole.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden mole

    mole of southern Africa having iridescent guard hairs mixed with the underfur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).