goldenrod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goldenrod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goldenrod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goldenrod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goldenrod

    any of numerous chiefly summer-blooming and fall-blooming North American plants especially of the genus Solidago

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).