golden shiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden shiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden shiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden shiner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden shiner

    shiner of eastern North America having golden glints; sometimes also called `bream'

    Synonyms: Notemigonus crysoleucas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).