golden calla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden calla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden calla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden calla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden calla

    any of several callas of the genus Zantedeschia having yellow spathes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).