golden gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden gate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden gate

    a strait in western California that connects the San Francisco Bay with the Pacific Ocean; discovered in 1579 by Sir Francis Drake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).