golden spleen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden spleen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden spleen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden spleen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden spleen

    Similar:

    golden saxifrage: any of various low aquatic herbs of the genus Chrysosplenium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).