golden-shower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden-shower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden-shower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden-shower.

Từ điển Anh Việt

  • golden-shower

    * danh từ

    trận mưa vàng