flower petal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower petal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower petal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower petal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flower petal

    Similar:

    petal: part of the perianth that is usually brightly colored

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).