flower-de-luce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower-de-luce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower-de-luce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower-de-luce.

Từ điển Anh Việt

 • flower-de-luce

  /flower-de-luce/

  de-luce)

  /'flə:də'lju:s/ (flower-de-luce)

  /'flauədə'lju:s/

  * danh từ, số nhiều fleurs-de-lis

  (thực vật học) hoa irit

  (số ít hoặc số nhiều) huy hiệu các vua Pháp; hoàng gia Pháp, nước Pháp