flowering ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowering ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowering ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowering ash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flowering ash

  shrubby California ash with showy off-white flowers

  Synonyms: Fraxinus dipetala

  shrubby ash of southwestern United States having fragrant white flowers

  Synonyms: Fraxinus cuspidata

  Similar:

  manna ash: southern Mediterranean ash having fragrant white flowers in dense panicles and yielding manna

  Synonyms: Fraxinus ornus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).