flowering tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowering tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowering tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowering tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flowering tree

    Similar:

    angiospermous tree: any tree having seeds and ovules contained in the ovary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).