flowering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowering.

Từ điển Anh Việt

 • flowering

  /flowering/

  * danh từ

  sự ra hoa; sự nở hoa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flowering

  * kinh tế

  sự hoàn thiện bề mặt bánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet