anthesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthesis.

Từ điển Anh Việt

  • anthesis

    /æn'θi:sis/

    * danh từ

    (thực vật học) sự nở hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet