flower-girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower-girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower-girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower-girl.

Từ điển Anh Việt

  • flower-girl

    /flower-girl/

    * danh từ

    cô hàng hoa

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cô bé cầm hoa (phù dâu trong đám cưới)