drainage basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage basin.

Từ điển Anh Việt

 • drainage basin

  * danh từ

  lưu vực tiêu nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drainage basin

  * kỹ thuật

  bồn tiêu nước

  diện tích tiêu nước

  lưu vực

  lưu vực sông

  lưu vực tiêu nước

  vùng giáng thủy

  vùng mưa

  vùng thoát nước

  vùng thu nước

  vùng tiêu nước

  hóa học & vật liệu:

  bồn thoát nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet