drainage net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage net

    * kỹ thuật

    mạng lưới sông

    xây dựng:

    mạng lưới tiêu nước