drainage water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage water

    * kỹ thuật

    nước tháo ra