drainage pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage pipe

    * kỹ thuật

    ống tiêu nước