drainage sieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage sieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage sieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage sieve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage sieve

    * kỹ thuật

    rây tưới