drainage-area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage-area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage-area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage-area.

Từ điển Anh Việt

 • drainage-area

  /'dreinidʤ,beisn/ (drainage-area) /'dreinidʤ,eəriə/

  area)

  /'dreinidʤ,eəriə/

  * danh từ

  lưu vực sông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drainage-area

  * kỹ thuật

  lưu vực sông