drainage gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage gate

    * kỹ thuật

    cửa xả