drainage work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tác thoát nước