drainage-tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage-tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage-tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage-tube.

Từ điển Anh Việt

 • drainage-tube

  /'dreinidʤtju:b/

  * danh từ

  (y học) ống dẫn lưu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drainage-tube

  * kỹ thuật

  ống thoát nước