drainage path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage path

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường tiêu nước