drainage ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage ratio

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ số thoát

    tỉ số bơm cạn