drainage area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drainage area

  * kỹ thuật

  bồn tiêu nước

  diện tích tháo nước

  diện tích tiêu nước

  lưu vực

  lưu vực sông

  vùng giáng thủy

  vùng mưa

  vùng thoát nước

  vùng thu nước

  vùng tiêu nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet