catchment basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • catchment basin

  * kỹ thuật

  bể thu nước

  bồn thu nước

  hồ chứa nước

  lưu vực

Từ điển Anh Anh - Wordnet