catchment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment.

Từ điển Anh Việt

 • catchment

  /'kætʃmənt/

  * danh từ

  sự hứng nước, sự dẫn nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • catchment

  * kỹ thuật

  lưu vực

  xây dựng:

  khu tập trung nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • catchment

  a structure in which water is collected (especially a natural drainage area)