catchment-basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment-basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment-basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment-basin.

Từ điển Anh Việt

 • catchment-basin

  /'kætʃmənt,eəriə/ (catchment-basin) /'kætʃmənt,beisn/

  basin)

  /'kætʃmənt,beisn/

  * danh từ

  lưu vực (sông)