catchment area of groundwater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment area of groundwater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment area of groundwater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment area of groundwater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catchment area of groundwater

    * kỹ thuật

    lưu vực nước ngầm