catchment area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • catchment area

  * kỹ thuật

  bồn tiêu nước

  diện tích tiêu nước

  lưu vực

  lưu vực sông

  lưu vực tập trung nước

  vùng giáng thủy

  vùng mưa

  vùng thoát nước

  vùng thu nước

  vùng tiêu nước

  xây dựng:

  thiết bị tích nước

  trạm tích nước

  hóa học & vật liệu:

  vùng tích tụ nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet