drainage siphon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage siphon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage siphon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage siphon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage siphon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi phông tiêu nước