drainage adit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage adit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage adit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage adit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage adit

    * kỹ thuật

    đường thoát nước