drainage tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drainage tool

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dụng cụ tiêu nước

  cơ khí & công trình:

  vật tiêu nước