drainage space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage space

    * kinh tế

    Vùng chảy (Máy rửa chai)