disk shape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk shape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk shape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk shape.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disk shape

    Similar:

    circularity: the roundness of a 2-dimensional figure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).