disk tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk tube

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đèn đĩa hàn

    đèn hình đĩa