disk copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk copy.

Từ điển Anh Việt

  • disk copy

    (Tech) sao đĩa