disk icon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk icon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk icon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk icon.

Từ điển Anh Việt

  • disk icon

    (Tech) hình tượng đĩa