disk unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk unit

    * kỹ thuật

    ổ đĩa

    toán & tin:

    thiết bị đĩa